Velkommen til Meilgaard Gods

​Meilgaard Gods er beliggende på Djurslands nordkyst mellem Fjellerup og Bønnerup.

Meilgaard Gods omfatter sædegårdene Meilgaard og Østergaard, avlsgården Birkelund samt skovparterne Nederskoven, Overskoven, Bjergbakkerne samt Hulgården.

Godsets areal udgør 2.070 ha., hvoraf 543 ha. anvendes til agerbrug og ca. 1.220 ha. til intensiv skovbrug. De resterende arealer omfatter strandenge, værnskov, naturskov, vildtagre, søer og moser, bygningsarealer, haver og park. Arealet er velarronderet og afgrænses mod nord af 5 km. privatejet strand.

Godsets primære erhvervsaktiviteter er traditionelt skovbrug, produktion af pyntegrønt og juletræer, bortforpagtning af landbrugsjord og driftsbygninger, udlejning af jagt og boliger, drift af Meilgaard Slotskro, samt forskellige kommercielle og kulturelle aktiviteter.

Meilgaard’s hovedbygning, som i perioden 2003 - 2008 har gennemgået en totalrestaurering, er opdelt i fire luksuriøse beboelseslejligheder samt en erhvervslejlighed. Ejeren anvender en af beboelseslejlighederne og de øvrige udlejes på langtidskontrakter.

Erhvervslejligheden udlejes på dagsbasis til eksklusive erhvervsarrangementer, bestyrelsesmøder, jagtarrangementer, klassiske koncerter samt som ‘location’ for film, reklamefotografering, erhvervsfremstød, produktlanceringer m.m

Østergaards hovedbygning samt gamle avlsbygninger er nedtaget og genopført på Frilandsmuseet.

​Godset drives som en moderne erhvervsvirksomhed med henblik på ejerfamiliens langsigtede besiddelse. Virksomhedens målsætning er at vedligeholde, forbedre, udvikle og udbygge godsets biologiske og menneskeskabte aktiver, således at værdien og afkastet af disse over lang tid maksimeres, samt at minimere rentebærende gæld.

Godset ejes af kammerherre, statsautoriseret revisor Michael F. Iuel og H.H. kammerherreinde Désirée Iuel, født prinsesse af Schaumburg-Lippe.

Kontakt MEILGAARD GODS

Tlf.: +45 21 47 54 30

E-mail: iuel@meilgaard.dk

​CVR: 12205597

​Michael Iuel

Meilgaardvej 15

8585 Glesborg

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt