​Landbrug

​Landbruget omfatter 543 ha. agerjord, som varierer fra sandjord og humusjord til det stiveste blå- og brundynd. De lave arealer, som ligger i okkerpotentielt område, er for det meste gennemdrænet inden for de sidste 30 år.

De fleste brønde ligger under jorden, og placeringen af disse er målt op ved hjælp af GPS.

Godset ligger i et nedbørsfattigt område og mangler tit vand i forsommeren, hvorfor der i 1993 blev etableret et vandingsanlæg der kan vande 270 ha. Anlægget har medvirket til at stabilisere udbytteniveauet og åbnede mulighed for produktion af kartofler etc.

Landbruget har i mange år specialiseret sig i kontraktavl af såsæd og andre specialafgrøder. Rugen var i lang tid den dominerende kornart og har i perioder dækket ca. 1/3 af landbrugsarealet.

Landbruget er bortforpagtet. Kontakt forpagter Jens Jørgen Henriksen eller forpagter Eigil Henriksen

Kontakt MEILGAARD GODS

Tlf.: +45 21 47 54 30

E-mail: iuel@meilgaard.dk

​CVR: 12205597

​Michael Iuel

Meilgaardvej 15

8585 Glesborg

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt